Om VEF Entreprenør

VEF Entreprenør AS ble etablert av syv lokale håndverkere i 1992, da med navnet Vennesla Entreprenørforretning AS. I oppstarten hadde bedriften en arbeidsstokk på 12 ansatte og en omsetning på 1,5 mill. Siden den gang har bedriften hatt en jevn vekst både når det gjelder ansatte og omsetning. I 2022 hadde bedriften 97 ansatte og en omsetning på 334,5 mill.

Vi har kontorer på Vikeland i Vennesla og har vårt primære markedsområde i begge Agder-fylkene. Våre kjerneområder er utvikling og oppføring av større bygg, enten i egen regi eller på det åpne anbudsmarkedet, samt fasaderehabilitering av større bygg.

I tillegg til tradisjonelt tømrer- og betongarbeid har vi bred kompetanse på prosjektledelse, eiendomsutvikling og på spesialfag som betongkutting-/kjerneboring, asbestsanering og radon.

I planlegging og gjennomføring av alle byggeprosjekter har vi tre fokusområder med tilhørende mål: HMS, kvalitet og kundens opplevelse.

HMS er en naturlig del av den daglige arbeidsprosessen til alle ansatte i VEF, slik at vi tar vare på oss selv og hverandre. Vi skal alltid oppfylle kundens krav til sikkerhet, kvalitet og punktlighet.

Vi har høye krav til oss selv og vi stiller like høye krav til våre underleverandører.

Kvalitet og høy standard på sluttproduktet, samt fornøyde kunder, er vårt overordnede mål for hele vår organisasjon.


17. mars 2014 ble vi miljøfyrtårnsertifisert, se vår siste miljørapport på https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/138669. 

Les mer om miljøfyrtårnbedrift på Miljofyrtarn.no.

Godkjent for ansvarsrett Miljøfyrtårn Mestermerke Godkjent lærebedrift