Rehabilitering

VEF Entreprenør AS har lang erfaring med rehabilitering av fasader og innglassing av balkonger. Mur- og betongrehabilitering inngår ofte som en naturlig del av det totale arbeidet. Med faglig kompetanse, gode rutiner og riktig utstyr sørger vi for å gi deg et godt resultat av beste kvalitet. Vi utfører rehabiliteringsarbeid på leilighetsbygg, offentlige bygg og næringsbygg. Vi hjelper til med alt fra utskifting av kledning, vinduer og tak, oppgradering av balkonger og til mindre utskiftinger av råteskader. En kombinasjon av innglassing og fasaderehabilitering kan tilføre boligkomplekset et nytt og stilfullt uttrykk.

Fasader

Fasaderehabilitering er ofte omfattende og krever høy faglig kompetanse. Dårlig vedlikehold er ofte årsaken til at fasader smuldrer opp og lager farlige situasjoner for omgivelsene.

Mange kvier seg for å gå i gang med større prosjekter som fasaderehabilitering, men de økonomiske konsekvensene kan fort bli mye større ved å utsette arbeidet. Ved å utføre enkel oppmaling av fasaden istedenfor å gjøre et godt grunnarbeid, vil ofte skadene forverre seg og medføre langt større kostnader på et senere tidspunkt.

Vi er opptatt av at du som kunde skal få de beste rådene basert på fasadens og balkongens tilstand, og få vite hvilke løsninger som er mest kostnadseffektive.

Balkonger

Vi har opparbeidet oss stor kunnskap om utvidelser og oppgradering av balkonger. Vi kan hjelpe med moderne rekkverksløsninger og innglassing.

Større og innglassede balkonger skaper økt trivsel og en bedre utnyttelse av boenheten. Med en innglasset balkong kan du forlenge sesongen i uterommet fra tidlig vår til sen høst. Vinterstid beskyttes balkongen innvendig mot snø og hardt vær.  

Betong

Vi hjelper deg med befaring og innspill til hva som må gjøres for at ditt bygg skal få økt verdi og levetid. Hvert prosjekt blir vurdert og får sin spesielle behandling hos oss. Vi fjerner løse masse, malingspuss og betong. Vi meisler opp sprekker og skader, rengjør og reparerer armering, konserverer armering, gjenoppbygger overflate og pusser/maler ny visuell overflate.

Betongrehabilitering er både en økonomisk og miljøvennlig investering. I sandblåsingen bruker vi miljøvennlig kvartssand.