Hånes Pumpestasjon - Nybygg

Byggherre: Kristiansand Kommune
Type prosjekt: Hovedentreprise
Ferdigstillelse: 2021

Betongarbeid Huntonit

Byggherre: Huntonit AS
Type prosjekt: Regningsarbeider
Ferdigstillelse: 2019

Lukehus Beihølen

Byggherre: Agder Energi Vannkraft AS
Type prosjekt: Regningsarbeider
Ferdigstillelse: 2019

Målestasjon Hoslemo

Byggherre: Agder Energi Vannkraft AS
Type prosjekt: Regningsarbeider
Ferdigstillelse: 2019

Dam Longeraksvatn

Byggherre: Agder Energi Vannkraft AS
Type prosjekt: Totalentreprise
Ferdigstillelse: 2018

Færåsen Kraftstasjon

Byggherre: Agder Energi Produksjon AS
Type prosjekt: Hovedentreprise
Ferdigstillelse: 2008

Tryland Kraftstasjon

Byggherre: Agder Energi Nett AS
Type prosjekt: Totalentreprise
Ferdigstillelse: 2008